Online objednávka

Hľadáte zamestnanie? Vyplňte prosím nasledujúci formulár.
* povinný údaj

Pracovné skúsenosti:

Zamestnaný:

Vodičský preukaz:

Zdravotný preukaz do potravin. priem.:

Iné informácie:

Prehlásenie: Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Barci - SK, s.r.o. . Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje vymazané.